เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สารานุกรมการจัดการความรู้


100 แนวคิดสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา


แนะนำหนังสือ 100แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษ


แนะนำหนังสือ 100 การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ตลอดไป


แนะนำหนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก


วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556