เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

Acrylic Painting .. Seasons


Acrylic Painting for Encaustic Effects .. 45 Wax Free Techniques


A Shot in the Dark .. A creative DIY Guide to Digital Video Lighting on (Almost) No Budget


101 Do-It-Yourself Projects


50 Do-IT-Yourself Projects for Keeping Chickens


Temporal Climatology and Anomalous Weather Analysis


The Encyclopedia of The Cold War


Companion Encyclopedia of Middle Eastern and North African Film


Companion Encyclopedia of Geography .. The Environment and Humankind


Companion Encyclopedia of Asian Philosophy


Colonialism .. An International Social Cultural and Political Encyclopedia


Colonial America .. An Encyclopedia of Social Political Cultural and Economic History


Cities of the Middle East and North Africa .. A Historical Encyclopedia


CIRP Encyclopedia of Production Engineering


China at War .. An Encyclopedia


Chess Encyclopedia


Censorship .. A World Encyclopedia


Class in America .. An Encyclopedia


Cell Death


Climate and Oceans


Carnal Knowledge .. Baxter's Concise Encyclopedia of Modern Sex


วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

Supernatural


Standard Handbook of Petroleum & Natural Gas Engineering


Guide to Electrical Power Distribution Systems


Fundamentals of Quantum Chemistry 2e


Climate Change .. An Encyclopedia of Science Society and Solutions


วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

Subsurface Fluid Flow and Imaging


Statistics without Tears .. A Primer for Non-Mathematicians


Statistics Without Maths for Psychology


Statistics in a Nutshell


Statistics for Psychology


วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

Water Rules Grade 2


Museum Adventures Grade 2


Creativity and Innovation in the Music Industry


Apples Across America Grade 2


The Jews of Bohemia & Moravia .. Facing the Holocaust


Music Genres and Corporate Cultures


Hedge Funds DeMystified .. A self-Teaching Guide


Going for Gold Grade 2


The Regis Study Skills Guide


The Eggs Are Hatching! Grade 2


Plants and the Sun Grade 2


Measure Me! Grade 2


Heat Transfer and Fluid Flow in Minichannels and Microchannels


From Here to There .. Grade 2


Steal This Music


Legal and Business issues in the music industry


Investing Demystified