เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

Men's Health


Men's Health


Men are from Mars Women are from Venus

The Classic Guide to Understand the Opposite Sex

A Primer for Mathematics Competitions

Medieval Fashions


Medieval Costume in England and France : The 13th, 14th and 15th Centuries


Medicinal Chemistry .. The Modern Drug


Medieval Clothing and Textiles


Medieval Garments Reconstructed


Mechanics of Materials


The Medieval World


Mechanical Engineering DesignMaterial Science and Technology


Instructor's Solutions ManualMathematical Snippets


Introducing Physical Geography


วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

Manufacturing Yogurt and Fermented Milks


India, China and GlobalizationGeometry Revealed : A Jacob's Ladder to Modern Higher Geometry


Management : People Performance Change


Experimental Techniques for Low-Temperature Measurements


Managerial Economics : A Problem Solving Approach


Malay for Everyone : Designed to Help Learners Understand Grammar, Master Reading and Writing Skills


Implant Surfaces and Their Biological and Clinical Impact


Handbook of Health Survey Methods


Good Food Fast : Deliciously Healthy Gluten -Free Meals


Get Started Painting : Learn to pint step by step in water color


วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

Forcing for Mathematicians


FBP : Federal Bureau of Physics

หนังสือการ์ตูนเพื่อความบันเทิง

Essential Oil Safety


Essential Oil Bearing Grasses : The Genus Cymbopogon


Equilibrium Statistical Mechanics of Lattice Models


DK : An Introduction to Oil Painting


And Yet It Moves : Strange Systems and Subtle Questions in Physics


Analytic Hyperbolic Geometry in N Dimension


Algebraic Geometry : A Concise Dictionary
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

the Photographer's Guide to Making Money : 150 ideas for Cutting Costs and Boosting Profits


Scientists Behind the Inventors

Make: Arduino Bots and Gadgets


Macworld : Apple's Plans for 2015


Macmillan English Grammar in Context


Lusooma


Lose Weight Now : The Easy Way


The Longman Writer : Rhetoric, Reader, Research, guide, and Handbook


The Long Walk : A Story of War and the Life That Follows