เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Introduction to the Practice of Statistics


Practical 3D Printers


Practical Research Methods


Plant Chemical Genomics


Evolve Your Brain : The Science of Changing Your Mind


Equine Sports Medicine and Surgery


Camp Lake Bottom


The Boxer's Guide to Performance Enhancement


วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Plant-Based Whole foods for Beginners


Photographic Composition : A Visual Guide


Photographic Atlas of the Moon


Performing Under Pressure : The Science of Doing Your best when it matters most


Physics ...Peason


วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Toxicology .. The Basic Science of Poisons


The Tactics of Socialism : Appeal Socialist Classics


Statistics for Business and Economics


Interactive Multimedia Learning


Human body Systems


Nature Photography ..Photo Workshop


The Mayo Clinic Diet


Materials Science, Computer and Information Technology


Maths Homework for Key Stage 2


How to Solve Every Sudoku PuzzleMath for Science


Mathematical Olympiad Challenges 2e

Making Maps


Mathematical Diamonds


Advanced Welding Systems .. Fundamentals of Fusion Welding Technology


Make Women Laugh


Having Fun


Special Distillation ProcessesJournal of Modern Accounting and Auditing


Java a Beginner's Guide


An Intermediate Guide to SPSS Programming


International Mathematical Olympiads 1978-1985


Implementing Cisco IP Routing


Quantum Physics in the Nanoworld


วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Developing Materials for Language Teaching


Computational Methods in Catalysis and Materials Science


Computational Materials Science


Biofilm and Materials Science


How Life Began : Evolution's Three GenesesAdvances in Metal Forming


101 Things I Learned in Architecture School


101 Things I Learned in Film School