เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

How Your Child Learn Best


How to Write Essays


How to Write an Assignment


How to Study 2e .. Use your personal Learning style ...

How to Stitch-Up Wounds .. Suturing Course E-book


How to Solve Every SUDOKU


How to Instantly Attract any Woman


How to Lie with MAPs


็How to Talk So People Listen .. The Realkey to Job success


How to Interview like a Top MBA


How to get Your Competition Fired


็Herbs & Natural Supplements


Handbook of Medicinal Herbs


Foodborne Pathogens and Food Safety


Fermented Meat Products

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ fermented meat products health aspects

Ethnopharmacology of Medicinal Plants


วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

Electronics Projects for Dummies


Duke's Handbook of Medicinal Plants or the Bible


Desert Plants and People


The Jazz of Physics .. The secret Link Between Music and the Structure of the universe


Classical Electrodynamics .. Classical Theoretical Physics


Caffeine and Activation Theory .. Effects on Health and Behavior


Caffeine


Bread and Its Fortification .. Nutrition and Health Benefits


Bioactive Natural Products


Authenticity of Foods of Animal Origin .. Food Biology Series


Applications of Graphene and Graphene-Oxide Based Nanomaterials


Advanced Selling Workshop


Acoustics .. Basic Physics, Theory and Methods


81 Fresh & Fun Critical-Thinking Activities


วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

The Universal Book of Mathematics .. From Abracadabra to Zeno's Paradoxes


To the ends of the earth


Tokyo .. DK Eyewithness Travel


The Origins and Nature of Scandinavian Central Banking


To be Continued ..or conversation with Toad


The Metaphysics of time


The Rough Guide to Weather


The World is Flat .. a brief history of the twenty-first century


The Tropics .. Geography of Extrem Environment


The Sinner's Grand Tour


The Rough Guide to the Earth


The Little book of Planet Earth


วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

The Darker Side of Travel .. the theory and practice of dark tourism


Archaeological Theory and Scientific Practice


The Complete guide to Sheds .. Black & Decker


Kundalini .. Preventing the Apocalypse


A Companion to the philosophy of Science