เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

Surviving the New World Order
The Culture of Terrorism : Noam Chomsky


The Complete Photo Guide to Perfect Fitting


Risk and Financial CatastropheThe Anti-Grammar Grammar Book


Textbook of Microbiology


Philosophy of Music10 Minutes till Bedtime

Teardowns : Learn How Electronics Work by Taking Them Apart


Teacher and the Rockbots


TCP/IP : Protocol Suite


TCP/IP Illustrated Volume I

The Complete Encyclopedia of Natural Healing


The Best Paper Airplanes You'll Ever Fly


The Biology of Peatlands


The Art of the Pump : One Man's Search for love sex and money


The Anthropology of Eastern Religions


วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

Synthesis of Essential Drugs


Swoon : Great Seducers and Why Women Love Them


Sweeteners and Sugar Alternatives in Food Technology
Suppressed Inventions & Other Discoveries


Superfoods at every meal


Survey to You GoldmineDK Kids' Fun & Healthy Cookbook


Stronger Legs & Lower Body


Stem Cells for Dummies


Stem Cell NanoEngineering
Solar Hydrogen Generation : Toward a Renewable Energy Future


Solar Dance : Genius, Forgery and Crisis of Truth in the Modern Age


Special RelativityStorage Solutions .. 103 `Tips, Ideas & Projects
Stationery Flight : Extraordinary Paper AirplanesSleep and Affect : Assessment , Theory and Clinical Implications


Sight and Sensibility : Evaluating Picture


Craft ..107 Creative Ideas .. From Woman's WeeklyStrategies for the Green EconomySensibility and Sense the Aesthetic Transformation of the Human World


JavaScript Bible


วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

Pocket Fowler's Modern English Usage


Pocket Oxford English Dictionary


Oxford Who's Who in Opera


Oxford the Kings & Queens of Britain


Oxford Who's Who in the Classical World


Oxford Who's Who inthe 20 Century


Oxford Paperback Thesaurus


Oxford Dictionary of World History


Oxford Dictionary of the Internet