เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

DK The Big Idea Science book


The Best of Digital Photography Book Series


The Art of Short Selling


The Bible Makes Sense


The Art of The Portrait


The Art of Trantra


The Art of Persian Cooking


The Art of Painting Animals


The Art of Electronics


The Arthritis cure cookbook


The Art and Craft of Coffee


The 5 Elements of Effective Thinking


The Third Wave


The Real Mind control .. A book that will make you understand Neuro Linguistic programming


The Paranormal Equation .. A new Scientific perspective on Remote Viewing Clairvoyance, and other Inexplicable Phenomena


The Paper Boomerang Book .. Build Them, Throw Them, and Get Them to Return Every Time


The Official Heckler Handbook .. The Ultimate Guide to Offending and Irritating the Enemy


Alien Encounters

Kama Sutra .. The Fullest Ever Collection of the Kama and Its Modern Variants


Metaphor and Knowledge .. The Challenges of Writing Science

The Everything Everyday Math Book


The Chemistry Between Us .. Love, Sex and the Science of Attraction


The Britannica Guide to the History of Mathematics .. Math Explained


The Anatomy of Stretching


The Art of Doing Twice the Work in Half the Time


The Everything Kids Joke Book .. Side Splitting Rib-Tickling Fun


The Number Sense .. How the mind creates mathematics


The complete Guide to Build-Ins ... Black&decker


The Baker Illustrated Bible Dictionary


Sustainable Building Design book


The Ultimate Guide to US. Army Survival Skills, Tactics,and Techniques


Adventures of a Curious Character .. Surely You're Joking Mr. Feynman


Sugar Impact .. Diet Cookbook


Statistical Methods for Geography


The Starving Artist Cookbook


Speed Reading .. The Comprehensive Guide to Speed Reading


The Alchemist

Lonely Planet Indonesia

Simplify 26 Simple Habits of Highly Successful People


Simon Hopinson Cooks


Sick Jokes


Short Selling Stragegies, risks and rewards


Shoot Sexy .. Pimp Photography in the Digital Age


Shelf Life Evaluation of Foods


Sexual Fitness 7 essential Elements to Optimizing Your Sensuality, Satisfaction, and Well-being