เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

A Kids Guide to African American History


Just for You .. Selfish Sewing with Your Favorite


Junior Mini Fun .. Puzzles for Children of all Ages


Principles of Gynaecology


Japan .. Lonely Planet 15e


It Worked for Me .. In Life and Leadership .. Colin Powell


Japan DK Eyewitness Travel


Introduction to Linear Algebra 4e .. Gilbert Strang


Insulate & weatherize . For Energy Efficiency at Home


Independent Component Analysis


Inspiring Leadership Through Emotional Intelligence


Ideas and Opinions


Frence .. DK Hugo in 3 months


Hong Kong .. Lonely Planet


Planning & Design of Airports

Forbes .. 365 Ways to Get Rich


Electronics for you plus .. Smart Led Lighting


The Politics Book .. DK Big Ideas Simply Explain


China .. DK Eyewitness Travel Guides


Big Brands Big Trouble


Beijing & Shanghai ..DK eyewitness Travel


Basics of Modern Mathematical Statistics


Art .. Inc. .. The Essential Guide for Building Your Career as an Artist


An Illustrated Guide to Linear Programming


วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

You Wouldn't Want to be a Roman Gladiator


Your Self-Confident Baby .. How to Encourage Your Child's Natural Abilities


Economics : The User's Guide


Yes, I Do


Yearning for the Impossible .. The Surprising Truths of Mathematics


Yarn Essentials


Write What You don't Know .. An Accessible Manual for Screenwriters


Writing with Power .. Techniques for mastering the Writing Process


Writing Workouts .. To Develop Common Core Writing Skills Grades 7-12

wounds and Lacerations .. Emergency Care and Closure


World War II in the Pacific


The Oxford Illustrated History of World War II


Health and Medicine .. World of Tomorrow


World Folktales .. Stories from the Great Collections


Wooden Bowls .. Scroll Saw


Workshop Statistics .. Discovery with Data


Words That Change Mind .. Mastering the Language of Influence


Word Power Made Easy


Wooden Boxes


Women in Medicine


Women Runing .. Your Fittest Year Ever


Women's Health


World of Knowledge .. Gruesome secrets


Advanced Wireless Networks .. 4G