เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Simulation and Inference for Stochastic Differntial Equations


Silicon Nanomembranes


Skills for the Toeic Test


Speed Math for Kids .. the fast, fun way to do basic calculation

Seed Oil .. Biological Properies, Health Benefits and Commercial Applications


Secrets to Peak Performance Fitness


Secret Sources .. Secret Sources for healing Foods


Scientific Methods in Mobile Robotics


Scientific American August 1993.. Can Particles move faster than light?


Science Experiments you can Eat


Science Reporter August 2016.. the earth is only a pale blue dot


The SAS Encyclopedia .. the Definitive Companion to the World's Crack Regiment


R Statistical Application Development by Example


R Packages


Illustrated Encyclopedia of Herbs


Rock Music in American Popular Culture


Robotics for Beginner


R High Performance Programming


R for Marketing Research and Analystics


R Graphics Cookbook

Real-Time System Design and Analysis


Relax Into Stretch


R by Example


Stealing Time


Quirks of Human Anatomy .. An Evo-Devo Look at the human body


Questioning Chemotherapy .. is it save?


Contemporary Project Management

Quantum Leaps .. In the Wrong Direction


Radical Right .. Voters and Parties in the Electoral market


Professional Embedded ARM Development


Opera Classics Library .. Puccini's La Boheme


Popular Science .. Best of What's New. Greatest Innovations


Plans for a Homemade Dobsonian Telescope


Pomegranate .. Botany, Postharvest Treatment


To Pixar and Beyond .. My Unlikely Journey with Steve Jobs to make entertainment history


Pipelined Multiprocessor System-on-Chip for Multimedia


Pictorial Webster's Pocket Dictionary


Well Known Piano Solos .. How to play them


Piano Method .. A Complete Course of Instruction


Physical Foundations of Cosmology


Peak Performance Through Nutrition and Exercise


Pasta Salad .. The Ultimate Recipe Guide


Performance optimization .. Numerically Intensive Codes


Obstetric Emergencies


Top10 New York City .. DK eyewitness Travel 2017

Pharmaceutical Statistics .. Practical and clinical Applications


์ีNuclear and Particle Physics .. An Introduction


New Drug Approval Process