เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

Writing for Magazines


Writing for Digital Media


Windows 10 .. The Beginner's Guide on How to Enjoy and Make the Most of Windows 10


Writing and Reporting News .. A Coaching Method


Wordpress .. The Complete Beginner's Guide to creating A Professional Looking Website from Scratch


Windows 10 You've Got This


The Visual Story .. Creating the Visual Structure of Film, TV, and Digital Media


Web Wisdom .. How to Evaluate and Create Information Quality n the Web


The War of Art .. Break through the Blocks and Win Your Inner Creative Battles


The NSA Hack and Its Implications


The 8 Things you Should be able to do with Microsoft Excel


The Handbook of Communication Skills


The New Digital Storytelling


Ship Modeling from Stem to Stern


The Facts on File Dictionary of Cliches


The Facts on File Dictionary of Proverbs


Reporting for Journalists


Python .. Practice Python Programming for Beginner


Mass Psychology 101 .. How to control, Influence Manipulate and Persuade a Group


Psychometrics in Coaching .. Using Psychological and Psychometric tools for Development


Children Land .. With 200 Illustrations


Business Communication .. Process & Product


Brainwashing .. The Science of thought control


An Introduction to Space Weather


Aphrodite and Venus in Myth and Mimesis


วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

Clinical Textbook of Addictive Disorders 4e


Facebook Marketing .. Mastering Fb Social Media Platform


Clean Data .. Save time by discovering effortless strategies for cleaning Organizing and Manipulating Your data


Euclid and His Modern Rivals


Emotive Copywtiting


English Vocabury for Beginning ESL Learners

Emotional Intelligence Ultimate Practical Guide


Electronics Bazaar .. Home Automation


Electronics All in one for Dummies


Electrician's Troubleshooting and Testing


Egyptian Mythology


Easy Tasty Healthy


Do More Pushups


Doing Math with Python


Digital Thinking and Mobile Teaching


Digital Systems Design


Design your Own Furniture


Death Burrito .. Mexican Street Food to Die for


Data Science and Big Data Analytics


Cryogenic Engineering: Software Solutions: Part-I


Criticizing Art ..Understanding the Contemporary


Copycat Marketing 101 ..How to Copycat Your Way to Wealth