เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

The Energy Wise Home .. Practical Ideas for Saving Energy, Money, and the Planet


Stalin ..Waiting for Hitler, 1929-1941


Handbook of Spacetime


Spellcasting for Beginners


Green Shadow of a Thief


Sextrology .. the astrology of sex and the Sexes


Mathematical Foundations of Quantum Mechanics


Life 3.0 .. Being human in the age of AI


River of Life, River of Death


Relativity for Everyone


Planet of the Grapes


Biology illustrated book of Genes are DNA


How to Lose a Marathon .. A Starter's guide to Finishing in 26.2


Hot Lights Cold Steel .. Life, Death and Sleepless Night in a Surgeon's first year


วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Happy Tummies & cookbook for new mamas


Encyclopedia of World Cultures V1-x


Encyclopedia of the Human Brain


Encyclopedia of Ancient Egypt


Applied Psychology Encyclopedia of..


Encyclopedia of the ancient Greek World


Destination Mars .. The Story of Our Quest to Conguer the Red Planet


Definitely Maybe


The Autobiography of Gucci Mane


101 Things that Piss me off


วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Purifying Crystals .. How to clear, charge and purify your healing crystals


Pulse Foods .. Processing Quality and Nutraceutical Applications


Programmable Controllers .. Theory and Implementation 2e


Printed Circuits Handbook


Principle of Lasers and Optics


Power Electronics Handbook 2e

Potato Biology and Biotechnology


วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

You are a Writer .. So Start Acting Like One


Comrade Einstein .. you failed your math test


ํYearning for the Impossible .. The Surprising Truths of Mathematics


Writing Popular Fiction


Discover You Inner Economist


Dirt .. The Erosion of Civilization


Digital Ratio


Advanced Transport Phenomena


Digital Copyright


Darwinizing Culture .. the status of memetics as a science


Darwinian Reductionism