รุปแบบหนังสือดิจิทัล

เป็นอีกบริการหนึ่งของกองทุน ที่ให้บริการสำหรับภาพยนต์ที่ได้รวบรวมไว้ ติดต่อขอยืมได้ที่ห้อง 13104 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  โดยขอรับบริจาคภาพยนต์จากทุกท่านเพื่อนำมาให้บริการต่อไป (เฉพาะที่ถูกต้องตามกฏหมาย) ขณะนี้ได้รับบริจาคมาเกือบ 2000 เรื่องดังรายละเอียดที่สามารถคลิกดูโปสเตอร์ภาพยนต์ตามรายกา


เนื่องจากหนังสือบางเล่มต้องใช้เนื้อมากในการเก็บ จึงอัพโหลดไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการฟรี ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยกว่ารายการที่ต้องดาวโหลดมาก่อนที่จะเปิดอ่าน