เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


รุปแบบหนังสือดิจิทัล

เป็นอีกบริการหนึ่งของกองทุน ที่ให้บริการสำหรับภาพยนต์ที่ได้รวบรวมไว้ ติดต่อขอยืมได้ที่ห้อง 13104 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  โดยขอรับบริจาคภาพยนต์จากทุกท่านเพื่อนำมาให้บริการต่อไป (เฉพาะที่ถูกต้องตามกฏหมาย) ขณะนี้ได้รับบริจาคมาเกือบ 2000 เรื่องดังรายละเอียดที่สามารถคลิกดูโปสเตอร์ภาพยนต์ตามรายกา