เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

Wire Art Jewelry Workshop - Step-by-Step Techniques and Projects


When You're Not Expecting .. An Infertility survival Guide


Visual Guide to Grammar and Punctuation


Manara .. The Model .. Eurotica


The Complete Book of Poses for Artists


The Complete Beginner's Guide to Drawing .. More than 200 Drawing Techniques Tips & Lessons


Writing Research Papers


Keto Diet .. The Step by Step Keto Cookbook to Gain Ketosis


Keto .. The complete guide to success on the Keto Diet Including Simplified Science and No Cook Meal Plans


How to Draw .. Sketch and Draw Anything, Anywhere


Geography of the World .. DK .. The Essential Family Guide to Geography and Culture


Figure It Out .. Drawing Essential Poses


Digital Photography 5e .. DK


The Everything Fondue Cookbook .. 300 Creative Ideas for any Occasion


The Everything Soapmaking Book


The Five Horsemen of the Modern World .. Climate, Food, Water, Disease and Obesity


The Finite Element Method for Mechanics of Solids with ANSYS Applications


The Everything Wheat-Free Diet Cookbook


The Everything Low-Fodmap Diet Cookbook


The Everything Knots Book .. Step by Step instructions for Lying any Knot


The Everything Guide to Nootropics


The Enigma of Childhood


500 Poses for Photographing


The Fine Art of Small Talk-{ronin99} .. How to start a conversation, Keep It going, Build Networking Skills

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ The Fine Art of Small Talk-{ronin99}

The Verything Easy Fitness Book

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ The Everything Easy Fitness Book Lose Weight

The Complete Illustrated Encyclopedia of the world's Firearms


The Compound Effect .. Multiplying Your Success one Simple Step at a time


The CRM Project Management Handbook

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ The CRM Project Management Handbook_ Building Realistic Expectations and Managing Risk (2002)

Educational Psychology


Tilt-up Concrete Buildings: Design and Construction Guide


The Spiritual World


The Intelligence of Moving Bodies: A Somatic View of Life and Its Consequences


The Sleep Solution .. Why Your Slep is Broken and How to Fix it


The Secret Life of Fat .. The science behind the body's Least under stood organ and wihat it means for you


The Rich .. From slaves to super yachts, a 2,000-year history


The Paradox of Internet Groups .. Alone in Presence of Virtual Others


The Once and Future Turing .. Computing the World


Whole Grains Cookbook


The Morphosyntax of Imperatives .. Linguistics semantics


วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

Mathematically Speaking - A Dictionary of Quotations

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Mathematically Speaking - A Dictionary of Quotations

Mathematics Made Difficult .. A Handbook for the Perplexed

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Mathematics Made Difficult

The Special and General Theory of Relativity - A. Einstein

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ The Special and General Theory of Relativity - A. Einstein

Finding Zero .. a mathematician's Odyssey Uncover the Origins of Number


K&E .. Slide Rules .. and Calculating Instruments


Math Through the Ages .. A Gentle History for Teachers and Others


Math made Visua


Math is Fun