เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Cybernetic Revelation


Critical Thinking .. Sharon M. Kay


Cow : A Bovine Biography


Contaminated Urban Soils :


Confronting Chronic Neglect : The Education and Training of Health Professionals on Family Violence


Computer Programming : Concepts and Visual Basic


Concepts of Genetics 8e .. william


Component of a PC System


Compendium of Trace Metals and Marine Biota


Commercial Greenhouse Production


Come Into My Trading Room : A Complete Guide to Trading


Building Your Own Home for Dummies


Encyclopedia of Indian PhilosophiesWestern Civilization in World History


Weightloss Nutrition Secrets Revealed


Weight Training Basics


Web of Debt


The Way of the Shaman


Water for Health, for Healing, for Life :You're Not Sick, Your're Thirsty


Water-Babies


Wastewater Microbiology


War in Human Civilization


What is Life : The Physical Aspect of the Living Cell


Animal Life Encyclopedia Volume 6-9


VoIP Service Quality : Measuring and Evaluating Packet- Switched Voice


Visual Math : See How Math Makes Sense


Soil Mechanics FundamentalsVisualizing Geology


วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557

The Selfish Meme


The Evolution of Logic : The Evolution of Modern Philosophy


Territory :AD


Talent Management of Knowledge Workers Embracing the Non-Tradtional Workforce

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Talent Management of Knowledge Workers

Sun Sign Secrets : The Complete Astrology Guide to Love, Work & Your Future


Successful Science Communication


Successful Proposal Strategies for Small Businesses


Strategies for the Green Economy : Opportunities and Challenges in the New World of Business


Stop Think Go Do : How Typography & Graphic Design Influence Behavior


Splint Fabrication


Special Effects Cinematography


BBC History : Charles I has history been too hard on him"


Sociology Through Active Learning : Student Exercise


Sociology : A Global Perspective


Seeking Ultimates : An Intuitive Guide to Physics


Seeing Dark Things : The Philosophy of Shadows


Secret Life of Ice : BBC