เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Illustrated Dental Embryology, Histology, and Anatomy


Homework Helpers .. Geometry


็Homework Helpers Biology


Homework Helpers . Algebra


Homework Helpers .. Chemistry


Fun with Math .. Grade K


Animals .. Fun to Learn


Arithmetic for Parents .. A book for Grown-Ups About Children's Mathematics


What Your First Grader Needs to Know .. Fundamentals of a good first-grade Education


What Your Fifth Grader needs to Know


What we cannot know .. Brilliant and Fascinating, No one is better at making the recondite


What to Expect When You're Expecting .. Pregnancy Book


What Should a Clever Moose Eat? .. Natural History, Ecology, and the North woods


What People Wore


A Hotel Manager's Handbook .. 189 Techniques for Achieving


Archimedes ..What Did He do Besides Cry Eureka?


What Color is Your Parachute? 2016,2018.. A Practical Manual for Job-Hunters and Career-Changers

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ What Color is Your Parachute .. A Practical Manual for Job-Hunters and Career-Changers

Weight Loss that Lasts .. Break Through the 10 Big Diet Myths


We Have a Deal .. How to Negotiate with Intelligence, Flexibility & Power


Web Designer ..Unleash the Creative Power of HTML5

Your New Money Mindset .. Create Healthy Relationship with Money


Your Inner GPS .. Follow Your Internal Guidance to Optimal Health, Happ[iness and Satisfaction


Your First Bestseller .. How to Self-Publish a Successful book on Amazon


วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Essentials of Dental Radiography for Dental Assistants and Hygienists


Dental Radiography .. Principles and Techniques


Biomedical Engineering in Gastrointestinal Surgery


ฺBig Book of Emergency Department Psychiatry


ฺBasic Transesophageal and Critical Care Ultrasound


Atlas of Human Body .. Central Nervous System and Vascularization


Atlas of Clinically Important Fungi


Anatomy & Physiology 12e.. A Complete Study Guide


Anatomy of Facial Expression


Anatomy & Physiology .. Seeley


Organic Chemistry 8e .. brown


Pharmacology and Therapeutics Dentistry


Organic Chemistry 7,8e.. Paula

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Virtual Billions .. The Genius, the drug lord, and the ivy League twins behind the rise of bitcoin


Visiting the Doctor .. DK First Steps


๊U.S. Army Guerrilla Warfare Handbook


URI .. A Journal of Mystery of Uri Geller


Urban Tantra .. Sacred Sex for the Twenty-First Century


Encyclopedia of Urban Legends


Why Pi? .. DK


The Birth of Mathematics


Vision in Elementary Mathematics


Modern Fourier Analysis


Mind Tools .. The Mathematics of Information


Modern Mathematics 1900 to 1950 .. Pioneers in Mathematics