เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Pisum Sativum .. Cultivation, Functional Properties and Health Benefits


Picture This .. Grasping the Dimensions of Time and Space


Cheeky the smallest mouse of all .. Picture Story book


Pick Stocks Like Warren Buffett


Piano Playing Wtih Ano Question Answered by osef hofmann


Piano Mastery


Physics and Modelling of Wind Erosion


Physical Geography


Psilocybin Mushroom Handbook


Photo Tips


Photographic Moon Book


Photo Hacks


Philosophy of Education


Phase Transitions in Food


Pharmacokinetics 2e


Perversion of Power


Perspectives on Global Development 2010 Shifting Wealth


Perspective for Beginners


Personal Development for Smart People


Nutraceutical and Functional Food Regulations


Novel Thermal and Non-Thermal Technologies for Fluid Foods


Nanotechnology and Functional Food


Muscle and Meat Biochemistry


Milk Proteins From Expression to Food 2e


Microbial Safety of Fresh Produce


Membraine Processing for Dairy Ingredient Separation


Mathematical and Statistical Methods in Food Science and Technology


Margin Trading from A to Z


Loving Sex the book of Joy and Passion


Low-Fat Meats .. Design Strategies and Human Implicatiosn


Investing Online for Dummies


Food .. Introduction to Food Science and Technology


Introduction to Food Engineering 4e, 5e


Introduction to Food Toxicology


Innovations in Food Packaging


Human Milk and Infant Formula


Handbook of Milk Composition


Global Issues in Food Science and Technology


Functional Properties of Food Components 2e .. Jesajahu

Introduction to Food Toxicology


Food Texture Design and Optimization