เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฺBalcony Over Jerusalem


ฺBad words .. Philosophical Perspectives on slurs


Attack Proof .. the ultimate guide to Personal Protection


Applied Stochastic Differential Equations


American Horror Film .. The Genre at the turn of the millennium


Alexandria . City of the Western Mind


วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

Aikido .. Weapons Techniques


Aging Backwards : Fast Track .. 6 ways in 30 days to Look and Feel Younger


African Filmmaking .. North and South of the Sahara


Advances in Semiconductor Lasers and Applications to Optoelectronics


A Feminine Cinematics .. Luce Irigaray, Women and Film


A Course in Analysis .. Differentiation and Integration of Functions of Several Variables, Vector Calculus


วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

You are what you eat .. Human Body Function in Relation to Food


Yoga Bitch .. One Woman's Quest to Conquer skepticism, Cynicism and Cigarettes on the Path to Enlightenment


The Politically Incorrect Guide to Women, Sex, and Feminism


The Oxford Latin Syntax .. the simple clause


Flying Dinosaurs .. How Fearsome Reptiles became birds


Exposure . . A Sociologist Explores Sex, Society, and Adult Entertainment


European Banking and Financial Law


Mechanical Design and Manufacture of Hydraulic Machinery


The Falcon Methode .. A Proven System for Building Passive Income and Wealth Through Stock Investing


The Disruptive Power of Online Education


The Cambridge Shakespeare vol 1-5


Scotland for Dummies


Routledge Handbook of the Indian Diaspora


วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

Mediterranean Cold-Water Corals: Past, Present and Future


Outback Adventure .. Australian Holiday


Picturing Victorian America .. Prints by the Kellogg Brothers of Hartford Connecticut 1830-1880


Pronouns and Word Order in Old English


Quantum Gravity


Masters of German Music


Making Plans .. How to Engage with Landscape Design and The Urban Environment


Literary Minstrelsy 1770-1830 .. Minstrels and Improvisers in British, Irish, and American Literature


Letters on the Laws of Man's Nature and Development


Learning to Interpret .. Working From English into American Sign Language


The Fast Metabolism Diet .. Eat More Food & Lose More Weight


The Cure Within .. A History of Mind Body medicine


วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

Law of Attraction Habits .. 5 Habits that super charge your manifesting skills


Law, Liberty and the Constitution .. A Brief history of the common law


Language and Situation .. Language Varieties and Their Social Contexts


Irish Presbyterians and the shaping of Western Pennsylvania 1770-1830


International English .. A Guide to Varieties of English Around the World


If Money Talks, What Does it Say? .. Corruption and Business Financing of Political Parties


Introduction to Image Stabilization


How Physics makes us Free


Guide to Business Law