วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ English is fun

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ2 พฤศจิกายน 2554 11:32

  มีแบบฝึกหัดด้วยไหมค่ะจะนำมาสอนเด็ก ๆ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ20 พฤษภาคม 2557 13:42

  เป็นหนังสือดีเหมาะสมกับวัย

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ21 พฤษภาคม 2557 11:08

  เป็นแบบเรียนที่ดี

  ตอบลบ
 4. เป็นหนังสือเรียนที่ทำให้ชอบเรียนภาษาอังกฤษ ชอบภาษาอังกฤษเพราะเล่มนี้เลย

  ตอบลบ

เนื่องจากหนังสือบางเล่มต้องใช้เนื้อมากในการเก็บ จึงอัพโหลดไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการฟรี ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยกว่ารายการที่ต้องดาวโหลดมาก่อนที่จะเปิดอ่าน