เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

 ปก
 คำนำ : Introduction
 สารบัญ : Content
 บทที่ 1 : บทนำเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 บทที่ 2 : ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไกเบื้องต้น
 บทที่ 3 : สเตอริโอเคมี
 บทที่ 4 : อัลเคนและไซดคลอัลเคน
 บทที่ 5 : อัลคีนและไดอีน
 บทที่ 6 : อัลไคน์
 บทที่ 7 : อะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน
 บทที่ 8 : สารประกอบเฮไลด์
 บทที่ 9 : แอลกอฮอล์
 บทที่10 : ฟินอล
 บทที่11 : อีเธอร์และอีปอกไซด์
 บทที่12 : อัลดีไฮด์และคีโตน
 บทที่13 : กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์
 บรรณานุกรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น