เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

การสอนเด็กพิเศษ


ปก
 คำนำ
 สารบัญ
 บทที่1 : การศึกษาพิเศษ
 บทที่2 : เด็กปัญญาเลิศ
 บทที่3 : เด็กปัญญาอ่อน
 บทที่4 : เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา
 บทที่5 : เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 บทที่6 : เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
 บทที่7 : เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
 บทที่8 : เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูด
 บทที่9 : เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
 บทที่10 : การประเมินผล
 บทที่11 : การเรียนร่วม
 บทที่12 : แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
 ภาคผนวก
 บรรณานุกรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น