เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

พืชผัก(Vegetable Crops)

คำนำ : Introduction
 สารบัญ : Content
 บทที่ 1 : ขอบเขตของพืช
 บทที่ 2 : ปัจจัยที่จำเป็นในการทำสวนผัก(ต่อ)
 บทที่ 2 : ปัจจัยที่จำเป็นในการทำสวนผัก
 บทที่ 3 : ผักตระกูลกะหล่ำ-ผักกาด(ต่อ)
 บทที่ 3 : ผักตระกูลกะหล่ำ-ผักกาด
 บทที่ 4 : ผักตระกูลแดง(ต่อ)
 บทที่ 4 : ผักตระกูลแดง
 บทที่ 5 : ผักตระกูลถั่ว
 บทที่ 6 : ผักตระกูลพริก-มะเขือ
 บทที่ 7 : ผักที่สร้างหัวอยู่ใต้ดิน(ต่อ)
 บทที่ 7 : ผักที่สร้างหัวอยู่ใต้ดิน
 บทที่ 8 : ผักรับประทานสดหรือผักสวนครัว
 บทที่ 9 : ข้าวโพดหวานและหน่อไม้ฝรั่ง
 บทที่ 10 : ผักเครื่องแกง
 ภาคผนวก : Supplement
 บรรณานุกรม : Reference

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น