เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

การบัญชีทั่วไป

 คำนำ : Introduction
 คำชี้แจง : explanation
 แบบประเมินผลก่อนการเรียน : Pre test
 สารบัญ : Content
 บทที่ 1 : วิวัฒนาการบัญชี
 บทที่ 2 : งบการเงิน
 บทที่ 3 : การวิเคราะห์รายการค้า
 บทที่ 4 : การบันทึกรายการบัญชีของกิจการขายบริการ
 บทที่ 5 : การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า
 บทที่ 5 : การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า(ต่อ)
 บทที่ 6 : การปรับปรุงรายการบัญชี
 บทที่ 7 : กระดาษทำการ
 บทที่ 8 : สมุดรายวันเฉพาะ
 ประเมินผลหลังเรียน : Post test
 แนวตอบและเฉลย 1: Answer
 แนวตอบและเฉลย(ต่อ) : Answer
 แนวตอบและเฉลย2 : Answer

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น