เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

หลักการตลาด

บทที่ 1 : แนวความคิดทั่วไปทางการตลาด
 บทที่ 2 : ระบบการตลาดและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด
 บทที่ 3 : การวางแผนกลยุทธ์และกระบวนการทางการตลาด
 บทที่ 4 : ระบบข้อมูลและการวิจัยตลาด
 บทที่ 5 : ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
 บทที่ 6 : ตลาดองค์กรและพฤติกรรมการซื้อ
 บทที่ 7 : การแบ่งส่วนตลาดและการตลาดเป้าหมาย
 บทที่ 8 : แนวความคิดการวางแผนผลิตภัณฑ์
 บทที่ 9 : หีบห่อและตราสินค้า
 บทที่ 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 บทที่ 11 : ราคาและกลยุทธ์ในการกำหนดราคา
 บทที่ 12 : กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายและการแจกจ่ายตัวสินค้า
 บทที่ 13 : การค้าปลีกและการค้าส่ง
 บทที่ 14 : การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด
 บทที่ 15 : การโฆษณา
 บทที่ 16 : การส่งเสริมการขายและการเผยแพร่ข่าวสาร
 บทที่ 17 : การขายโดยบุคคล
 บทที่ 18 : การบริหารการขาย
 บทที่ 19 : การตลาดระหว่างประเทศ
 บทที่ 20 : ตลาดบริการ
 บทที่ 21 : การตลาดสินค้าเกษตรกรรม
 บทที่ 22 : การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
 บทที่ 23 : การตลาดและสังคม
 บทที่ 24 : การตลาดในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น