เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

คู่มือเคมีวิเคราะห์ 1

  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : แบบฝึกหัดสมดุลทางเคมี
  บทที่ 3 : แบบฝึกหัดหน่วยทางเคมี
  บทที่ 4 : แบบฝึกหัดการวิเคราะห์ข้อมูล
  บทที่ 5 : แบบฝึกหัดการวิเคราะห์โดยน้ำหนัก
  บทที่ 6 : แบบฝึกหัด สมดุลของการละลาย
  บทที่ 7 : แบบฝึกหัดปริมาตรวิเคราะห์
  บทที่ 8 : แบบฝึกหัดทฤษฎีของปฏิกิริยากรด-เบส
  บทที่ 9 : แบบฝึกหัด การไทเทรต กรด-เบส
  บทที่ 10 : แบบฝึกหัด การไทเทรต กรด-เบสในสารละลายที่ไม่ใช่น้ำ
  บทที่ 11 : แบบฝึกหัดทฤษฎีของการไทเทรตแบบตกตะกอน
  บทที่ 12 : แบบฝึกหัดทฤษฎีของการไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
  บทที่ 13 : แบบฝึกหัดทฤษฎีของปฎิกิริยาออกซิเดชั่น-รีดักชั่น
  บทที่ 14 : แบบฝึกหัดการไทเทรตของปฎิกิริยารีดอกซ์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น