เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553

พันธ์ไม้น้ำ

 คำนำ
 สารบัญ
 บทที่ 1 : ความสำคัญของพันธุ์ไม้น้ำ
 บทที่ 2 : การจัดจำแนกและการตั้งชื่อพันธุ์ไม้
 บทที่ 3 : พืชน้ำชั้นต่ำ
 บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (1)
 บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (2)
 บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (3)
 บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (4)
 บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (5)
 บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (6)
 บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (7)
 บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (8)
 บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (1)
 บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (2)
 บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (3)
 บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (4)
 บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (5)
 บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (6)
 บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (7)
 บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (8)
 บรรณานุกรม


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น