เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ชีวเคมี 2


  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : เมตาบอลิสมของกรดอมิโน
  บทที่ 2 : เมตาบอลิสมของนิวคลิโอไทด์
  บทที่ 3 : การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิค
  บทที่ 4 : การสังเคราะห์โปรตีน
  บทที่ 5 : การควบคุมการแสดงออกของยีน
  บทที่ 6 : ฮอร์โมน
  บทที่ 7 : เอนไซม์
  บทที่ 8 : พลังงานและชีวิต
  บทที่ 9 : การสังเคราะห์แสง
  บรรณานุกรม :Reference
  เอ็มไซม์
  เมดาบอลิซึม
  วิถีไกลโคลัยซีส
  วัฑจักรเคร็บส์
  ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน
  การสังเคราะห์แสง
  วิถีเปนโตส
  การสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรทและไกลโคเจนเมดาบอลิซึม
  เมดาบอลิซึมของกรดไขมัน
  เมดาบอลิซึมของกรดอะมิโน
  เมดาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์
  การสังเคราะห์ DNA หรือกระบวนการเรพลิเคชัน
  การสังเคราะห์ RNA หรือกระบวนการทรานสคริปชัน
  การสังเคราะห์โปรตีนหรือกระบวนการทรานสเลชัน
  การควบคุมการแสดงออกของยีน
  ฮอร์โมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น