เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ผลของวัตถุดิบพืชต่อประสิทธิภาพการย่อยอาหารและการเจริญเติบโตของปลานิลแดงแปลงเพศ
237097_app2.pdf
85.64 kBAdobe PDFView/Open
237097_app1.pdf
214.67 kBAdobe PDFView/Open
237097_bibli.pdf
116.24 kBAdobe PDFView/Open
237097_ch5.pdf
59.48 kBAdobe PDFView/Open
237097_ch4.pdf
121.12 kBAdobe PDFView/Open
237097_ch3.pdf
156.2 kBAdobe PDFView/Open
237097_ch2.pdf
161.19 kBAdobe PDFView/Open
237097_ch1.pdf
271.1 kBAdobe PDFView/Open
237097_con.pdf
117.72 kBAdobe PDFView/Open
237097_ab.pdf
102.23 kBAdobe PDFView/Open
237097_ti.pdf
81.7 kBAdobe PDFView/Ope
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น