เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ศ่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การประเมินผลโครงการภาครัฐ

  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : โครงการทางสังคมกับการประเมินผล
  บทที่ 2 : โครงสร้างแผนงานกับการประเมิน
  บทที่ 3 : การนำ Logical Framework เข้ามาใช้ในการประเมินผล
  บทที่ 4 : แนวความคิดในการประเมินผลโครงการ
  บทที่ 5 : การวิจัยประเมินผล
  บทที่ 6 : การกำหนดวัตถุประสงค์และตัวแบบในการศึกษา
  บทที่ 7 : การกำหนดตัวชี้วัดและดัชนี
  บทที่ 8 : การจัดทำเครื่องมือในการวัดผล
  บทที่ 9 : การกำหนดรูปแบบในการวัดผล
  บทที่10 : ปัญหาในการดำเนินงานวิจัยประเมินผล...
  บรรณานุกรม : Reference

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น