เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน2


  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 ... หน้า 1-10
  บทที่ 2 ... หน้า11-18
  บทที่ 3 ... หน้า19-26
  บทที่ 4 ... หน้า27-34
  บทที่ 5 ... หน้า35-41
  บทที่ 6 ... หน้า42-50
  บทที่ 7 ... หน้า51-61
  บทที่ 8 ... หน้า62-70
  บทที่ 9 ... หน้า71-80
  บทที่10 ... หน้า81-89
  บทที่11 ... หน้า90-102
  บทที่12 ... หน้า103-113
  บทที่13 ... หน้า114-121
  บทที่14 ... หน้า122-128
  บทที่15 ... หน้า129-136
  บทที่16 ... หน้า137-145
  บรรณานุกรม

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณครับ สำหรับหนังสือและครับรู้ที่แบ่นปันให้ ผมขอให้เจ้าเว็ปนั้มีแต่ความสุขความเจร็ญยิ่งๆขึ้นไปนะครับ

    ตอบลบ