เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การใช้ห้องสมุด

  คำนำ
  แหล่งค้นคว้าเพื่อการศึกษา
  สารบัญ
  บทที่1 การพัฒนาทักษะเพื่อการศึกษาค้นคว้า
  บทที่2 แหล่งทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  บทที่3 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บทที่4 ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
  บทที่5 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง
  บทที่6 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นหนังสือ
  บทที่7 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ใช่หนังสือ
  บทที่8 บัตรรายการ
  บทที่9 การใช้บัญชีหัวเรื่องเพื่อค้นหาสารสนเทศ
  บทที่10 การทำรายงาน
  บทที่11 การจัดทำรูปเล่มของรายงาน
  ภาคผนวก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น