เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ยากับชีวิต

รายละเอียดรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่องยากับชีวิต  โดย อ.สมยศ แม้นสงวน
หน่วยที่ 1 สาเหตุต่างๆที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและหลักในการบำบัดรักษาโรค
หัวเรื่อง 1.1 ความยืนยาวของชีวิตหัวเรื่อง 1.2 และสาเหตุของการเป็นโรค


หน่วยที่ 2 กลไกในการต่อต้านเชื้อโรคของร่างกายและวิธีสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย
หัวเรื่อง 2.1 กลไกในการต่อต้านเชื้อโรคของร่างกาย

หัวเรื่อง 2.2 วิธีสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย

หน่วยที่ 3 ความหมายของยาและรูปแบบของยา
หัวเรื่อง 3.1 ความหมายของยา


หัวเรื่อง 3.2 รูปแบบของยา


หน่วยที่ 4 การใช้ยาที่ถูกต้องและอันตรายที่เกิดจากการใช้ยา

หัวเรื่อง 4.1 เราควรใช้ยาอย่างไร


หัวเรื่อง 4.2 การใช้ยาที่ถูกต้อง


หัวเรื่อง 4.3 อันตรายที่เกิดจาการใช้ยา
หน่วยที่ 5 ยาประเภทต่าง ๆ
หัวเรื่อง 5.1 ยาสมุนไพร
หัวเรื่อง 5.2 ยาปฏิชีวนะ
หัวเรื่อง 5.3 ยาที่ได้จากการสังเคราะห์
หน่วยที่ 6 การใช้วัตถุมีพิษปราบพาหะนำโรคและศัตรูพืช
หัวเรื่อง 6.1 ประวัติการใช้วัตถุมีพิษและประเภทของวัตถุมีพิษ
หัวเรื่อง 6.2 อันตรายของการใช้วัตถุมีพิษต่องสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง 6.3 การควบคุมแมลงทางชีวภาพ
หน่วยที่ 7 ความก้าวกน้าในการรักษาและวินิจฉัยโรค
หัวเรื่อง 7.1 อุปกรณ์ที่แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยโรค
หัวเรื่อง 7.2 การวินิจฉัยและรักษาโรคโดยรังสี
หัวเรื่อง 7.3 การผ่าตัดโดยใช้แสงเลเซอร์
หัวเรื่อง 7.4 การฟอกโลหิตด้วยเครื่องไตเทียม
หัวเรื่อง 7.5 อะไหล่ยืดชีวิต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น